Banner

Söğütlü Mah.18. Madde İmar Uygulaması Hakkında

 

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İ L A N   

Tapunun Iğdır ili Söğütlü Mahallesi 685 ada 1,4,5,6,7,8,9,12,13,14 ve 15 parsellerde  3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi Uygulaması ve 2981/3290 sayılı yasanın EK-1 maddesinin uygulanmasının yapılmasına 27.04.2020 tarih ve 99 sayılı (ilk) encümen kararına istinaden yapılmasına başlanılan imar uygulaması çalışması yapılmış olup, dağıtım cetvelleri ve parselasyon planı kontrol edilip, 11.05.2020 tarih 113 sayılı (askı) Encümen kararına istinaden tapuya tescili için 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 3290 sayılı kanunun EK-1 Maddesi uyarınca 30 gün süre ile askıya çıkarılması ve mutat vasıtalarla halka duyurulması için 25.06.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediyemiz web sitesinde ilana çıkarılmıştır. İlan olunur.


PDF Dosyasına Bakınız


1967
 • Iğdır Belediyesi

  Bağlar Mahallesi. Atatürk Caddesi. No.1

  0476 227 6553-54

  bilgiedinme@igdir.bel.tr

 • Sosyal Medya

 • Bizi Takip Edin

  • twitter facebook