Banner

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 127. MADDESİNİN; 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLENEN GEÇİCİ 24. MADDESİ GEREĞİ KURULACAK OLAN BELEDİYE ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞACAKLARIN GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇ İLANI

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 127. MADDESİNİN; 375 SAYILI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLENEN GEÇİCİ 24. MADDESİ GEREĞİ
KURULACAK OLAN BELEDİYE ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNDE
ÇALIŞACAKLARIN GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇ İLANI

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve kabul edilmeyen kişi listesi ekte gösterilmiştir. İlan olunur. 16/02/2017

EK-1: Başvurusu kabul ve reddedilenlere ait liste (4 Sayfa)

NOTLAR:

 1. İnceleme sonucundan başvuruları Tespit Komisyonunca kabul edilenler sınava girmeye hak kazanmıştır. Başvuruları red edilenler ise sınava girmeye hak kazanamamıştır.
 2. Tespit komisyonu kararma göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden sonraki 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.
 3. İtirazlar incelemeyi yapan Valilik bünyesinde kurulan itiraz komisyonuna yapılacaktır. Talep, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine itiraz komisyonunca verilen kararlar kesindir.
 4. İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlarla ilgili liste kesinleşir.
 5. Yapılacak sınavlarda başarılı olan başvuru sahiplerinin başvurulan, ilgili makamlardan gelecek olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bilgilerini göre sonuçlandırılır.
 6. Belediyemiz web sitesi üzerinden yayınlanan iş bu ilan, tebliğ yerine geçecek olup başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAYICI BİLGİ İÇİN PDF DOSYASINA BAKINIZ


PDF Dosyasına Bakınız

 • Iğdır Belediyesi

  Bağlar Mahallesi. Atatürk Caddesi. No.1

  0476 227 6553-54

  bilgiedinme@igdir.bel.tr

 • Sosyal Medya

 • Bizi Takip Edin

  • twitter facebook