Banner

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 24-12-2018 İLAN

                           IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                              İ L A N

      Iğdır İli Karaağaç Mahallesi 112 Ada 2, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 70 ve 71 parseller, 128 Ada 41 parsel, 877 Ada1, 2, 3, 4 parsellere 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması ve 2981/3290 sayılı yasanın EK-1 maddesinin uygulanmasının yapılmasına 21.08.2017 tarih ve 210 sayılı Belediye Encümen kararı ile yapımına başlanan  3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması ve 2981/3290 sayılı yasanın EK-1 maddesinin uygulanması yapılması yapılmış olup,10.12.2018 tarih ve 315 sayılı Encümen Kararına istinaden tapuya tescili için 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 3290 sayılı kanunun EK-1 Maddesi uyarınca 30 gün süre ile askıya çıkarılması ve mutat vasıtalarla halka duyurulması için 24.12.2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır İlan olunur.

                                                                 Av. Murat YİKİT

                                                               Belediye Başkanı

 

 • Iğdır Belediyesi

  Bağlar Mahallesi. Atatürk Caddesi. No.1

  0476 227 6553-54

  bilgiedinme@igdir.bel.tr

 • Sosyal Medya

 • Bizi Takip Edin

  • twitter facebook