Belediye Başkanı Yaşar AKKUŞ

Belediye Meclisi

Belediye Encümeni

Belediye Başkan Yardımcıları

  1. Adem YAŞA

  2. Eylem ÇELİK

  3. Nesim YİĞİT

  4. Ülkü ÖCAL

  5. Yusuf ABAY

Özel Kalem Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İmar ve Şehircililk Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Hal Müdürlüğü

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü

Ulaştırma Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü