Banner

Asma Köyü Kaya Yerleşim Alanı

1 nolu mekân. Asma Köyü'nün batısındaki kayalıkların güney bölümünde yer almaktadır. Altı odadan oluşan mekâna, genişlikleri 0.22-0.27 m yükseklikleri 0.20-0.30 m arasında değişen dik merdivenler ile ulaşılmaktadır. Merdivenler önceden kapalı iken kaya bloğunun kopması nedeni ile merdivenlerin üzeri açılmıştır. Yumuşak kaya kütleleri zaman içerisinde özellikle şekil verilmiş bölümlerinde yer yer kopmalar görülmektedir. 2ve 3 nolu mekânlar: kayalıkların orta bölümünde yer alan tek odalı kaya odalarıdır. Köylülerin ifadesine göre önceleri küçük kapılar bulunan tek odalı evler iken kayaların kopması sonucu dışarıdan birer niş şeklinde görülmektedir. Çok dik kayalığın üst kısımlarında yapıldığından bu mekânlara çıkılamamıştır. 4 nolu mekân: kayalıkların orta bölümünde kısmen girişi çökmüş olan oda zemin seviyesinde yer almaktadır. Köylülerce girişi çökmeden önce koyunlar için barınak olarak kullanılmış olan odanın zemini toprakla dolu olup define arayıcı lan tarafından birkaç kez kazılmış olduğu görülmüştür. 5 nolu mekân: kayalıkların kuzey bölümünde yer alan girişi güney yöne bakan mekan üç odadan oluşmaktadır. Pencereleri silmeli olup girişi (orta bölüm) ise tahrip olmuştur. Ana mekân olarak düzenlenmiş orta bölüm daha geniş ve büyük tutulmuştur. Çok dik kayalığın üst kısımlananda yapıldığından bu mekânın iç mekânları da gezilememiştir.

 • Iğdır Belediyesi

  Bağlar Mahallesi. Atatürk Caddesi. No.1

  0476 227 6553-54

  yaziisleri@igdir.bel.tr

 • Sosyal Medya

 • Bizi Takip Edin

  • twitter facebook